tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

(Polski) Polityka samochodowa – ABC pracodawcy

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |12 September, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Wybór prawa właściwego w umowie o pracę

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |29 August, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Program Dobrowolnych Odejść – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |8 August, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Wypadek w drodze do lub z pracy w orzecznictwie sądów

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |1 August, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |26 July, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Czy pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata zaświadczenia o niekaralności?

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego w ramach telepracy?

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |10 July, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Zakaz konkurencji w stosunku pracy

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |13 June, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Windykacja należności we wspólnocie mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej jako właściciele lokali zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych zobowiązani są na podstawie art. 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej UWL) ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Jakie kroki […]

(Polski) Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |9 May, 2016|Prawo korporacyjne, Wszystkie artykuły|