tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – prawo procesowe (nowelizacja KPC)

Zapowiadana od dłuższego czasu nowelizacja procedury cywilnej stała się faktem. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 24 lipca 2019 r., a cześć zmian weszła w życie już 21 sierpnia!

Założeniem Ustawodawcy do wprowadzenia zmian było przyspieszenie i usprawnienie […]

By |5 September, 2019|Aktualności, Spory sądowe, Wszystkie artykuły|

Windykacja należności we wspólnocie mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej jako właściciele lokali zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych zobowiązani są na podstawie art. 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej UWL) ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Jakie kroki […]