tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – prawo pracy (Mały ZUS plus)

Już od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Małego ZUSu plus. Warunkiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia przez przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do Małego ZUSu w dotychczasowej formule w projekcie do 8 stycznia 2020 r. To rezultat zapowiadanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej […]

By |31 December, 2019|Aktualności, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Aktualności – prawo pracy (Dyrektywa w sprawie sygnalistów)

W dniu 7 października 2019 roku Rada
Unii Europejskiej zatwierdziła, przyjętą w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez
Parlament Europejski, Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii (dalej jako: „dyrektywa w sprawie sygnalistów”). Dyrektywa ta wprowadza
oczekiwaną od dawna regulację działalności sygnalistów w zakładach pracy na
poziomie UE oraz przyznaje sygnalistom ochronę przed skierowanymi przeciw nim
działaniami odwetowymi. […]

Aktualności – prawo pracy (nowelizacja KPC)

Zmiany w zakresie właściwości sądu pracy

Kolejną istotną zmianą wprowadzaną w ramach omawianej nowelizacji będzie również zmiana art. 461 KPC regulującego kwestie właściwości sądu pracy. Począwszy od dnia 7 listopada 2019 roku powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy będzie mogło zostać wytoczone już tylko przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź sąd, […]

By |2 September, 2019|Aktualności, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Aktualności – Prawo korporacyjne (“PIT dla młodych”)

W ekspresowym tempie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie przewidziano nowy rodzaj zwolnienia od podatku przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także pochodzących z […]

Aktualności – Prawo pracy (badania trzeźwości pracowników – stanowisko UODO)

27 czerwca 2019 roku UODO opublikował stanowisko w kwestii badania pracowników alkomatem. Urząd analizując obecny stan prawny wskazał, że pracodawca na podstawie samego uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol w pracy jest zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do pracy. W takiej sytuacji, pracodawca na podstawie art. 17 ustawy z dnia […]

Aktualności – Prawo pracy (dokumentacja wypadkowa i BHP)

Dane o adresie zamieszkania nawet od osoby niebędącej jeszcze pracownikiem

W dniu 27 czerwca 2019 roku opublikowane zostało nowe stanowisko MRPiPS dotyczące sposobu zbierania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wprowadzoną niedawno nowelizacją k.p.

W dniu 27 czerwca 2019 roku opublikowane zostało nowe stanowisko MRPiPS dotyczące sposobu zbierania danych osobowych kandydatów do pracy […]

Aktualności – Prawo pracy (minimalne wynagrodzenie, mobbing i PPK)

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

W dniu 11 czerwca 2019 roku Rząd przyjął propozycję nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2020. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 2450,00 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa – 16,00 zł brutto za godzinę. Stawki te zostały obecnie przekazane Radzie Dialogu Społecznego i […]

Porównanie PPE i PPK

Od 1 lipca 2019 roku obowiązek wprowadzenia PPK dotyczył będzie wyłącznie firm zatrudniających co najmniej 250 osób, które na czas nie wprowadziły Pracowniczych Programów Emerytalnych na warunkach wynikających z przepisów prawa.

By |15 May, 2019|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Dokumentacja pracownicza – wybrane stanowiska Ministerstw po 1 stycznia 2019

Minęły już trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowych przepisów w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz jej elektronizacji. Przepisy te jeszcze przed ich wprowadzeniem budziły liczne kontrowersje oraz wątpliwości, szczególnie na kanwie możliwości ich praktycznego zastosowania. Wątpliwości te są jednak powoli wyjaśniane przez ministerstwa, które opracowywały te zmiany, w drodze wydawanych cyklicznie stanowisk. […]

By |10 March, 2019|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

(Polski) Niektóre z planowanych zmian w prawie pracy w 2018 roku, które jeszcze przed nami

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |3 January, 2018|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|