tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Wielka przyszłość „wielkiej płyty”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. Skorzystać mają właściciele budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, samorządy oraz inwestorzy, którzy przy okazji prowadzenia prac termomodernizacyjnych zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja się opłaca

Projekt ustawy przewiduje przede […]

By |14 June, 2019|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Aktualności – Prawo nieruchomości (małe wspólnoty, przekształcenia własności gruntów zabudowanych)

Małe wspólnoty mieszkaniowe

W Sejmie trwają obecnie prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi istotne zmiany w funkcjonowaniu niektórych wspólnot mieszkaniowych. Przede wszystkim zmiany dotyczyć będą tzw. „małych” wspólnota mieszkaniowych, dotychczas zarządzanych na zasadach kodeksu cywilnego. Obecnie za „małą” wspólnotę mieszkaniową uznaje się nieruchomość […]

Zmiany w małych wspólnotach mieszkaniowych

Projekt przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotyczącą liczby lokali tworzących tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe.

By |22 May, 2019|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

(Polski) Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu.

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Sorry, this entry is only available in Polish.

Windykacja należności we wspólnocie mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej jako właściciele lokali zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych zobowiązani są na podstawie art. 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej UWL) ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Jakie kroki […]

(Polski) Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)?

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |26 April, 2016|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

(Polski) Zasady głosowania nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |14 April, 2016|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

(Polski) Nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” – część II

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |22 July, 2015|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|