tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Paweł Krawiec

Paweł Krawiec ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie jest aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i pracuje w Kancelarii NZ. W czasie studiów Paweł działał w kole naukowym Mediacji i Negocjacji „KoMiN”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji i prawie przewozowym.

Ogłoszenie upadłości a obowiązki prokurenta po 1 stycznia 2016 r.

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |10 November, 2015|Wszystkie artykuły|

(Polski) Zmiany w zakresie VAT w prawie zamówień publicznych

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) “Rażąco niska cena” po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Uwaga poufne! – Tajemnica przedsiębiorstwa w polskich realiach

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Zmiany w składzie osobowym zarządu lub wspólników spółki a udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

Sorry, this entry is only available in Polish.

Reverse engineering – dozwolone naśladownictwo?

Ludzie mają wrodzoną skłonności do naśladowania oraz kopiowania. Ta cecha jest szczególnie widoczna w obszarze działalności gospodarczej z którą immanentnie związane jest ryzyko kopiowania rozwiązań czy produktów, przynoszących sukces innemu przedsiębiorcy. Co jednak z interesem przedsiębiorcy, którego rozwiązanie jest kopiowane?
Naśladownictwo  nie jest z gruntu rzeczy zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest między innymi możliwy dzięki […]

(Polski) Nowelizacja prawa zamówień publicznych – nowe przepisy dotyczące podwykonawstwa

Sorry, this entry is only available in Polish.