tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Jacek Kudła

Jacek Kudła ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem oraz Wydział Prawa Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka-Wilhelma w Bonn (uzyskał tytuł LL.M.). Aktualnie Jacek jako stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, DAAD i Fundacji na Rzecz Nauki Niemieckiej jest jednocześnie doktorantem w Katedrze Postępowania Cywilnego WPIA UW, aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i pracuje w Kancelarii NZ. Umiejętności w zakresie języka niemieckiego prawniczego Jacek zdobywał w czasie nauki w Szkole Prawa Niemieckiego na Wydziale WPIA Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w czasie studiów Jacek był Wiceprezesem Koła Prawa Cywilnego Lege Artis WPIA UW oraz Koła Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Utriusque Iuris oraz Przewodniczącym Sekcji Cywilnej w Kole Naukowym Doktorantów WPIA UW.

(Polski) Obowiązki informacyjne sklepu internetowego w związku z wejściem w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Sorry, this entry is only available in Polish.

By |10 November, 2014|Prawo własności intelektualnej, Wszystkie artykuły|

(Polski) Dalsze uelastycznienie czasu pracy

By |10 September, 2014|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Prawo autorskie do programów komputerowych – cz. II

Pracownicze programy komputerowe
Większość programów komputerowych tworzonych we współczesnym świecie nie powstaje z własnej inicjatywy programistów amatorów, lecz jest wytwarzana w ramach zorganizowanej pracy programistów zatrudnionych w spółkach i koncernach. Skoro coraz więcej koncernów przenosi swoje centra informatyczne do Polski, warto pochylić się nad regulacjami prawa autorskiego pod kątem tworzenia programów komputerowych przez pracowników.
Twórczość etatowa […]

Prawa autorskie do programów komputerowych – część I

Pracodawcy, jak i osoby współpracujące z firmami informatycznymi zastanawiają się, kiedy praca wykonana przy użyciu programów komputerowych i aplikacji może być zakwalifikowana jako utwór i w konsekwencji jest objęta ochroną prawnoautorską. Poprawna weryfikacja tej pracy może przysłużyć się tak firmie, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą przy obliczaniu kosztów przychodu. Ponadto pomoże uniknąć naruszeń […]

By |10 March, 2014|Prawo własności intelektualnej, Wszystkie artykuły|