tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Honorata Twaróg

Honorata Twaróg jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Honorata odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w warszawskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Aktualnie Honorata zajmuje się prawem nieruchomości w tym prawem wspólnot mieszkaniowych, reprezentuje Klientów KNZ w sporach sądowych dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz dochodzenia roszczeń z tytułu praw i obowiązków związanych z własnością nieruchomości.

Wielka przyszłość „wielkiej płyty”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. Skorzystać mają właściciele budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, samorządy oraz inwestorzy, którzy przy okazji prowadzenia prac termomodernizacyjnych zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja się opłaca

Projekt ustawy przewiduje przede […]

By |14 June, 2019|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Zmiany w małych wspólnotach mieszkaniowych

Projekt przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotyczącą liczby lokali tworzących tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe.

By |22 May, 2019|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|